צוות המשרד
 מנכ"ל
 משה
 050-7807907
 שלח דואר
 הצג נכסים של הסוכן

 סמנכ"ל
 דור
 050-7808063
 שלח דואר
 הצג נכסים של הסוכן

 יועץ נדל"ן
 סתיו
 050-7808065
 שלח דואר
 הצג נכסים של הסוכן